Verf Lena Egardt är född och uppvuxen i Älvdalen. I denna traditionsrika folkmusikbygd kom hon tidigt i kontakt med de gamla låtarna. De första stråkdragen och kunskaperna i fiolspel fick Lena som så många andra i kommunala musikskolan.

Hon började spela låtar på allvar i 15-årsåldern då hon blev medlem i låt- och visgrupppen Älwdalingarna. Spelmanslaget med profiler som bland andra Gunnar Orre och Einar Britt blev en oas för Älvdalens låtspelsintresserade ungdomar. Efter studier på musikhögskolan i Stockholm på fiolpedagogutbildningen för folkmusiker fick Lena arbete som stråklärare i musikskolan i Älvdalen. Idag är hon spelledare för två barn- och ungdomsspelmanslag samt spelledare för Älvdalens spelmanslag. Lena blev riksspelman 1978. Spilåpipan och kulningen har också stor betydelse i hennes liv som utövande folkmusiker. Lena är sedan 1999 suppleant i Zornmärkesjuryn.