Nominera till Guldmärket
Arrangera en uppspelning

Riksspelmansstämman, som avslutar zornmärkesuppspelningarna i Östersund, hålls i Rentzhogsalen på Jamtli, lördagen den 7 augusti med start kl. 13. Det är fritt inträde i mån av plats till ceremonin, som inleds med att Jämtlands spelmansförbund spelar. Under stämman får vi höra de nyutsedda riksspelmännen spela. Dessutom avslöjas det vem eller vilka som i år tilldelas zornmärket i guld, och dem får vi också höra spela i slutet av ceremonin.