Nominera till Guldmärket
Arrangera en uppspelning

Pers Nils Toft har med och via sina föräldrar traderat den västgötska folkmusiktraditionen sedan barnsben. Med durspelet för han bl.a. skogstorpatraditionen vidare och med klarinetten bär han polsketraditionerna efter bl.a. Sven Ingvar Heij, Tomt-Andreas och Hilding Larsson vidare. 

Han är utbildad musiklärare vid Musikhögskolan Ingesund och har musikerexamen från Göteborgs Musikhögskola (Klassisk musiktradition). Till vardags är han musiklärare i Varberg och Alingsås och spelar förutom i diverse lösa konstellationer i folkmusikgruppen Klarinettpakt. Pers Nils blev riksspelman 1997 och är ordinarie ledamot i Zornmärkesjuryn.