Tony Wrethling har sina rötter i Gästrikland,och började spela fiol 1972, förmodligen inspirerad av gröna vågen och av att på gitarr ha ackompanjerat sin morfars dragspelsmusik.

Han spelade upp för Zornjuryn 1976 och fick silvermärket. I samband med att intresset väcktes för folkmusik har han inventerat, samlat och tecknat upp låtar i Gästrikland. Tillsammans med Benno Eriksson har Tony medverkat vid insamling av danser i Gästrikland sedan mitten av sjuttiotalet, och aktivt deltagit i spridande av dessa som spelman vid otaliga danskurser inom och utom Sverige. Tony tilldelades Zorns guldmärke 2005 och invaldes som suppleant i Zornjuryn 2006.