Nominera till Guldmärket

Wilhelm Grindsäter är uppvuxen i Stockholm, sina rötter har han i Södermanland. Som barn hörde han sin morbror spela låtar på dragspel, ofta tillsammans med fiolspelmän. Sedan 1964 har han spelat tillsammans med Thore Härdelin som liksom Wilhelm ingår i folkmusikgruppen Skäggmanslaget.

1977 – 1979 gick han folkmusikpedagogutbildningen vid Musikhögskolan i Stockholm. Wilhelm bor sedan 1969 i Delsbo och spelar företrädesvis låtar från Hälsingland. Han blev riksspelman 1970 och är ordinarie jurymedlem sedan 1992.