Nominera till Guldmärket

Nichelle Johansson, Stora Mellösa, spelade upp på fiol med låtar från Närke för Zornmärkesjuryn lördag den 29 juni. Hon belönades med silvermärket och kan nu titulera sig riksspelman. 

Juryns motivering: för klangfullt och personligt spel av låtar från Närke

Nichelle började spela fiol som barn (5 år) och gick på Kulturskolan i Örebro. Det blev mycket spel tillsammans med bland annat storasyster Sceshti Johansson. Nichelle och hennes syster är båda musiker och de har många spelmansvänner som har påverkat Nichelle´s intresse för folkmusik. 

Intresset för folkmusik har gjort att Nichelle vandrat vidare genom flera utbildningar, kurser och skolor som Kulturskolan i Örebro, Eric Sahlström Institutet och går nu folkmusiklinjen på Kungl. Musikhögskolan KMH. 

Nichelle spelar främst traditionell folkmusik från Närke och Uppland men spelar gärna också låtar från andra områden. Hon spelar med i olika grupper och konstellationer men spelar gärna solo också. Som förebild nämner hon sin storasyster Sheshti Johansson, Helen Gerdevåg och Pehr Falkenström från Närke och August Bolin från Uppland.

Zornmärket har till syfte att medverka till att vidmakthålla och öka intresset för den svenska folkmusiken. Det betyder bland annat att nya generationer skall stimuleras till att på ett traditionsbevarande sätt föra vidare och skapa förståelse för den musik och de spelstilar vi ärvt från äldre tiders spelmän.

Zornmärkesnämnden

Ulf H Svensson

070-3300138