Nominera till Guldmärket

Riksspelmansveckan i Delsbo har dragit igång och fortsätter fram till söndag, då utdelning av utmärkelser sker på Delsbo forngård. Under den första uppspelningsdagen spelade sex personer upp för märket, och alla fick någon form av utmärkelse. Två av dem fick zornmärket i silver, och kan nu titulera sig riksspelmän. Den ena är Michael Löfroth från Vallentuna, drivande i Täby spelmansgille, och som ofta syns på spelmansstämmor iförd svart hatt med brätte. 

- Det började egentligen med Folk & Rackare i slutet av 70-talet, säger Michael, även om mamma ofta sjöng visor och trallade en och annan polska. 

Efter att ha upptäckt folkmusiken genom Folk & Rackare, och spelat lite på gitarr, saxofon och congas och sjungit till, skaffade Michael sin första fiol och lärde sig spela själv. Tillsammans med några kompisar i Åkersberga så bildade de ett gäng som spelade folkmusik på dragspel, nyckelharpa och fiol. En av killarna hade med sig låtar efter en spelman, som hette Petters Erik, och var från Rättvik, och som han lärde ut till de andra. Så småningom kröp det fram att Sven-Åke var son till Petters Erik, som visade sig vara en av de största folkmusikprofilerna i Rättvik på 70-talet. 

En annan stor traditionsbärare, som Sven-Åke introducerade Michael för var Päkkos Gustaf i Bingsjö. Hemma i Gustafs kök fick Michael lära sig att spela det som ibland kallas för kvartstoner, mikrointervaller som ligger lite emellan de toner man vanligen spelar.

- Du ska spela mer blått, sa Gustaf.
- Blått? undrade jag.
- Ja, men inte leksandsblått. Färga tonerna, lite som de gör i jazz.
- Lyssnar du på jazz?
- Jag lyssnar på all musik som är bra, sa Gustaf, och så var det med det.

Tillbaka i Åkersberga försökte Michael få tag på någon närmare som han kunde lära sig mer Bingsjö- och Hjort Anders-låtar av. Han hittade Ole Hjorth, och lyckades övertala honom att bli hans lärare. 

- Det var Ole som hjälpte mig att få ordning på tekniken, säger Michael. 

Det är som dansspelman Michael känner sig mest hemma, på stämmor och tillställningar i Täby och Stockholmstrakten, och även uppe kring Rättvik, och även om Michael nu har spelat mycket musik från Bingsjö, Orsa och Evertsberg med förebilder som Björn Ståbi, Ole Hjorth och Ewert Åhs, så har han hela tiden vårdat Petters Erik-repertoaren, från ungdomstiden i Åkersberga. Nu är cirkeln på något sätt sluten, när han blivit riksspelman på Petters Eriks låtar. Repertoaren är ännu inte så spridd, men kanske är det dags att starta en Petters Erik-sektion i Täby spelmansgille, undrar

Anders Ewaldz
0704 56 21 66