Nominera till Guldmärket

På zornmärkesuppspelningarnas fjärde dag var det flera durspelare som spelade upp för zornjuryn, som i år består av Wille Grindsäter, Peter Pedersen, Markus Svensson och Tony Wrethling. Nu återstår två dagar av uppspelningar, innan alla som fått en utmärkelse får höra motiveringarna och ta emot märken och diplom på Delsbo forngård ur landshövding Per Bills hand. Då får vi även höra de nya riksspelmännen och årets guldmärkesmottagare spela.

En av dessa som, efter enträget arbete, välförtjänt belönas med silvermärke är Torbjörn Olofsson från Lerum. Det hela började för många år sedan när hustrun Annie drog med honom på en gammeldanskurs. 

- I början var jag väldigt motsträvig, säger Torbjörn. Jag skulle verkligen inte gå i knätofs. Men jag följde med, och det gick förvånansvärt bra att dansa.

Sedan drog vännen Gert Eriksson med dem båda till Skallsjö folkdanslag i Floda, Lerum, där de trivdes bra med att dansa. Hur det var, så började Torbjörn och Gert att spela munspel, efter att ha hört Jan-Erik Wadén. Sedan gled de över till durspel och, i takt med att Torbjörn blev allt mer biten av att spela, blev det allt mindre dansat tillsammans med Annie. Lösningen för henne blev att börja spela, hon också, och valet föll på blockflöjt. Sedan dess har de inte haft några problem att dra jäm(n)t, utan spelat ihop i vått och torrt.

Att spela upp för zornmärket hade inte slagit Torbjörn in, förrän Inge Henriksson på viskompaniet tyckte att han skulle försöka. Som nypensionerad kände Torbjörn att han nu hade tid att ägna sig mer åt att öva, och satte igång att gräva i durspelstraditionen och låtsamlingar i trakterna runt omkring Lerum. Bland annat har han tittat i handskrifterna av bergumsamlingen med mycket låtar efter skräddaren August Johansson. August "Målsson" Andersson är en annan förebild, från tiden kring förra sekelskiftet, som bland annat deltog i spelmanstävlingen i Slottsskogen, Göteborg 1907, tillsammans med Karl Björklund från Björkekärr, Alingsås. 

Vad ska du göra nu, Torbjörn? Slår du dig till ro, efter att ha nått målet och erövrat silvermärket, och lägger spelet på hyllan?

- Nej, nu har jag bara gått i mål med detta, svarar Torbjörn. Nu börjar min resa med att förvalta detta. Kanske kan man få igång några ungdomar att spela durspel, hoppas Torbjörn.

Zornmärkesnämnden
Anders Ewaldz
0704 56 21 66