Nominera till Guldmärket

Folke Dahlgren spelar vanligen säckpipa, men umgås mycket med blockflöjtister. I folkmusiktraditionen är det dock härjedalspipan som gäller. Den bygger på samma teknik som blockflöjten men klingar annorlunda. Modellen som Folke spelar är en vidareutveckling av den gamla härjedalspipan, kallad månmarkapipa.

Den är resultatet av ett samarbete mellan flöjtisten Göran Månsson och instrumentmakaren Gunnar Stenmark, vilket också gett flöjten dess poetiska namn. Månmarkapipan har ett extra hål, och kan därmed användas till fler låtar.

Idag har dock Folke inte spelat med det sjunde hålet, utan använt pipan som en härjedalspipa. De låtar han valt kommer från Västmanland, där polskorna ofta är jämna som slängpolskor.

Att spela upp för Zornmärket är för Folke ett sätt att få feedback på sitt spel, och genom bronsmärket har han nu fått en kvalitetsstämpel på sitt arbete.