Nominera till Guldmärket

 

Det är inte så ofta man ser ett nytt instrument i samband med uppspelningarna för Zornmärket. Instrumentet måste vara av en typ som har använts i en svensk speltradition en tid. Vevliran uppfyller dessa krav, men hittills är det faktiskt ingen som spelat upp för zornjuryn på instrumentet.

Men idag blev Göran Hallmarken den förste att spela upp på vevlira. Han spelade på en så kallad groddalira, vars förebild hittades på Groddagården på Gotland tillsammans med en skrift som kopplade samman instrumentet till åtminstone två specifika låtar. Vevliran uppmärksammades tillsammans med säckpipan genom Jan Lings uppmärksammade avhandling 1967. Därefter fick båda instrumenten ett uppsving, men säckpipan synes ha blivit populärare än liran.

Göran menar att mycket av den repertoaren som spelas på den gamla svenska säckpipan också kan användas på vevlira. Båda är vanligen borduninstrument, det vill säga har en ton som ljuder hela tiden medan melodin formas på en annan sträng eller i ett annat rör. Båda har ett relativt litet tonomfång med få halvtoner, vilket begränsar antalet möjliga tonarter att spela i.

Nu har första steget mot framtida riksspelmän på vevlira tagits. Göran kommer iallafall att fortsätta, och vi hoppas få se några av hans duktiga elever framöver.

Hör Göran spela en engelska från Bohuslän efter Abrahamsson, kallad "Vi i femman"