Nominera till Guldmärket
Arrangera en uppspelning

I år spelade 96 personer upp för zornmärket. Av dem fick 15 zornmärket i silver, 11 diplom efter brons, 17 brons och 12 diplom. 38 kvinnor och 58 män spelade upp, och de uppspelandes ålder spände mellan 17 år och 89 år. Därutöver delades två guldmärken ut.

Klicka här för att se en sammanställning av resultaten med juryns motiveringar.

Nästa möjlighet att spela upp är redan i augusti på en lokal uppspelning i Linköping. Eftersom det är en lokal uppspelning utdelas endast utmärkelserna diplom och brons.