Nominera till Guldmärket
Arrangera en uppspelning

Zornmärkesuppspelningarna pågår för fullt i Umeå. Resultatet vid dagens uppspelning (torsdag) blev ett silvermärke, två bronsmärken och sju diplom. Dessa delas ut på riksspelmanstämman på Gammlia i Umeå på lördag klockan 13.00

Anders Hällström, Stockholm, spelade upp för Zornmärkesjuryn i dag (torsdag). Han belönades med silvermärket och kan nu titulera sig riksspelman.

 

Anders är född och uppvuxen i Överkalix. Som barn hade han tillgång till munspel och hittade på ett kassettband några melodier som stämde överens med munspelets tonart. I mitten av 70-talet, när Anders var i tioårsåldern, kom han i kontakt med Vifast Björklund, som då spelade med folkmusikgrupper som Norrlåtar, Skäggmanslaget och JP Nyström. Av Vifast började Anders lära sig låtar från trakten kring Överkalix. Han fick också en fiol av Vifast, men den hamnade i garderoben för Anders föredrog då det dragspel som han lyckats ”tjata till sig”. En kurs på Framnäs folkhögskola, i dåvarande Ungdomsringens, sedemera Folkdansringens, regi, blev en vändpunkt för Anders. Bland lärarna fanns musiker från 70-talets stora folkmusikgrupper och Anders kom till slut igång med fiolspelet.

Efter musikutbildningar vid Kalix och Malungs folkhögskolor kom Anders in på Kungl Musikaliska Högskolan och har därefter under nitton år varit verksam som musikpedagog inom musikskolan i Kalix. Från 2008 har han frilansat inom musik, bland annat som kursledare vid Framnäs folkhögskola och vid sommarkurserna i dans och spel i Föllinge. Han har också varit med på internationella folkmusikturnéer.

Genom bekanta har Anders fått sig tillskickat gammalt låtmaterial från Norr- och Västerbotten som han väckt till liv på nytt i och spridit vidare. En av dessa, en kadrilj från Norrbotten, räddades ur en sopcontainer och var med bland de låtar Anders idag spelade upp för Zorn-juryn.

Förutom sin hembygds folkmusikaliska tradition spelar Anders mycket gärna finsk musik. Han har också blivit nära bekant med de jämtländska låtarna.

Detta är första gången Anders har spelat upp för Zorn-juryn och han upplever det som mycket hedrande att ha tilldelats silvermärket.

Zornmärket har till syfte att medverka till att vidmakthålla och öka intresset för den svenska folkmusiken. Det betyder bland annat att nya generationer skall stimuleras till att på ett traditionsbevarande sätt föra vidare och skapa förståelse för den musik och de spelstilar vi ärvt från äldre tiders spelmän.

Anette Gabrielsson
070 33 00 138