Warning: set_exception_handler() expects the argument (JErrorPage::render) to be a valid callback in /storage/content/56/132056/zornmarket.se/public_html/libraries/cms.php on line 49 Zornmärket - Så blir man riksspelman

Så blir man riksspelman

Uppspelningar för Zornmärket arrangeras årligen av Zornmärkesnämnden i Svenska Folkdansringen. Det görs i samarbete med ett lokalt spelmansförbund eller liknande organisation.

Till dessa uppspelningar har varje spelman, minst 16 år gammal, rätt att anmäla sig. Uppspelningarna går till så att spelmannen spelar tre till fyra låtar inför en jury som avgör om spelningen har sådan kvalité att den leder till ett diplom, ett bronsmärke eller ett silvermärke.

Juryn består av högt kvalificerade musikmänniskor, själva spelmän och mycket väl bevandrade i folkmusikens traditioner och uttrycksformer. De bedömer den uppspelandes prestation från olika folkmusikaliska utgångspunkter och lämnar sedan ett utlåtande som kan innebära en utmärkelse. Den främsta av dessa är att spelmannen kvalificerar sig för Zornmärket i silver och därmed kan kalla sig riksspelman.

Under de senaste åren har ca 90 spelmän årligen prövat sina vingar, av dem har omkring 10 meriterat sig för silvermärket. De allra flesta efter flera försök,

Sedan 1933 har ca 800 manliga och kvinnliga spelmän erövrat Zornmärket i silver och således blivit riksspelmän.

Zornmärket i guld

Det finns också ett Zornmärke i guld. Det tilldelas synnerligen framstående traditionsbärare. Detta märke kan man inte spela upp för utan det tilldelas spelmannen mot bakgrund av hans eller hennes kvalifikationer som traditionsbärare och mästerspelman. Endast ett eller två märken delas ut varje år.

Sedan 1933 har 113 spelmän tilldelats guldmärket.