Warning: set_exception_handler() expects the argument (JErrorPage::render) to be a valid callback in /storage/content/56/132056/zornmarket.se/public_html/libraries/cms.php on line 49 Zornmärket - Zornmärkesnämnden

Juryn

Cajsa Ekstav är född och uppvuxen i Vendel i norra Uppland, en folkmusikrik bygd med många traditionsbärare. Stora inspirationskällor har varit bröderna Sahlström, Viksta-Lasse, Bosse Larsson och Curt Tallroth.

Läs mer...

Verf Lena Egardt är född och uppvuxen i Älvdalen. I denna traditionsrika folkmusikbygd kom hon tidigt i kontakt med de gamla låtarna. De första stråkdragen och kunskaperna i fiolspel fick Lena som så många andra i kommunala musikskolan.

Läs mer...

Christina Frohm har sina rötter i Södermanland där hon blev inspirerad av sin morfar att spela folkmusik till dans. En tradition som hon slagit vakt om under kurser och spel i Södermanland. Hon är verksam i Södermanlands Spelmansförbund sedan drygt 30 år.

Läs mer...

Jan Burman är spelman i fjärde generationen, och började med fiol 17 år gammal. Jan har spelat med bl a Burträskarna. Utbildad fiolpedagog i folkmusik. Har varit med om inventering av västerbottnisk folkmusik.

Läs mer...

Wilhelm Grindsäter är uppvuxen i Stockholm, sina rötter har han i Södermanland. Som barn hörde han sin morbror spela låtar på dragspel, ofta tillsammans med fiolspelmän. Sedan 1964 har han spelat tillsammans med Thore Härdelin som liksom Wilhelm ingår i folkmusikgruppen Skäggmanslaget.

Läs mer...

Tony Wrethling har sina rötter i Gästrikland,och började spela fiol 1972, förmodligen inspirerad av gröna vågen och av att på gitarr ha ackompanjerat sin morfars dragspelsmusik.

Läs mer...

Krister Malm fick på sin 8-årsdag ett tvåradigt dragspel, inköpt på postorder. Det var upptakten till en intensiv kärlek till folkmusiken. Under 1960-talet samarbetade han med Jan Ling med inspelningar och dokumentation av folkmusik.

Läs mer...

Pers Nils Johansson har med och via sina föräldrar traderat den västgötska folkmusiktraditionen sedan barnsben. Med durspelet för han bl.a. skogstorpatraditionen vidare och med klarinetten bär han polsketraditionerna efter bl.a. Sven Ingvar Heij

Läs mer...

Peter Pedersen, Västervik. Född och uppvuxen i Malmö. Började spela fiol i kommunala musikskolan vid 9 års ålder. Första kontakten med folkmusiken fick han genom folkdansen

Läs mer...