Nominera till Guldmärket
Arrangera en uppspelning

Rebecka Westin utanför gården Fällhult på Ramnaparken

Medan regnet kommer och går på Ramnaparken i Borås sitter en handfull spelmän i olika åldrar och från olika delar av världen under förstubrons tak på gården Fällhult och slappnar av efter dagens uppspelningar. De väntar på att få komma in till Zornjuryn en andra gång, nu för att få synpunkter på sin prestation inne i den gamla Ramnakyrkan tidigare under dagen. Några har fått bronsmärke, andra diplom och vissa har inte fått någon utmärkelse alls den här gången, men att spela upp för Zornmärket är en resa som inte alltid ger någon substantiell utdelning och det är vid jurysamtalen på kvällen man kan få tips om hur man kan utveckla sitt spel till nästa gång.

 

En av spelmännen är Rebecka Westin, ordförande i Västergötlands Spelmansförbund, som inför söndagens riksspelmansstämma i Ramnaparken bjuder in till konserter både på dagarna och på kvällarna och ställer upp med frivilliga som ser till att arrangemangen flyter på. I år är nämligen Svenska Folkdansringens uppspelningar för Zornmärket förlagda till Ramnaparken i Borås, och Zornmärkesnämndens fyrahövdade jury skall hinna lyssna till 87 uppspelande på fem dagar och då måste allt runtomkring fungera.  Både Rebecka och hennes man Daniel har spelat upp för första gången idag, och båda har erövrat zornmärket i Brons. Det är ett stort steg på vägen mot att bli riksspelman.

 

För Rebecka har de årliga ungdomskurserna på Sjövik varit avgörande både för hennes intresse för folkmusik och hennes utveckling som spelman. Kursen, som nu är inne på sitt 27:e år, ger ungdomar från Västergötland och även andra delar av Sverige möjlighet att spela tillsammans med jämnåriga samt att få inpiration och vägledning av erfarna folkmusiker och pedagoger, som Hans Kennemark. Efter att själv ha deltagit i många år är Rebecka nu en dem som organiserar kursen.

Tillsammans med Daniel drogs Rebecka under studieåren i Uppsala till V-Dala nation, som blivit en samlingspunkt för folkmusicerande studenter från rikets alla hörn. Möten med andra speltraditioner kan göra att man lättare ser vad som utmärker den egna traditionen och blir nyfiken på att gräva djupare i den. För Rebeckas del är det västgötatraditionen som hon tillägnat sig, först på Sjövik, och sedan i sampel med, bland andra, Sven Ingvar Heij, den store förebilden bland västgötaspelmän som oförtrutet andas västgötalåtar vart han går.

Nu är det äntligen Rebeckas tur att få höra juryns synpunkter och så slutar strax den första uppspelningsdagen i Borås med en extra vattenkaskad som ett godnatthälsning till Ramnaparken.

Text och bild: Anders Ewaldz 0721 78 76 05