Nominera till Guldmärket
Arrangera en uppspelning

Anna-Lena Berglund

Orsa är en i folkmusiksammanhang betydelsefull ort, med en säregen, stark och väldokumenterad tradition, och med ett mycket stort antal låtar. En förvaltare av denna tradition – Anna-Lena Berglund – har idag blivit förärad zornmärket i silver, och får därmed rätt att nu titulera sig riksspelman.

 

Anna-Lena Berglund är född och uppvuxen i Orsa, och hon fick tidigt lära sig att spela enligt den gamla orsatraditionen. Orsamusiken låter på ett säreget sätt, med en ålderdomlig tonalitet med mycket kvartstoner.

 

-     Det är gedigen och omutbar musik, säger Anna-Lena. Varje låt har sin egen personlighet, och man är tvungen att lära känna var låt för sig.

 

Den som lotsade henne in i orsamusikens värld var Erik Moraeus, en känd storspelman från trakten, och far till bröderna Moraeus som numera spelar i konstellationen Orsa spelmän.

 

Orsamusiken har dock förändrats en del de senaste 20 åren, men Anna-Lena vinnlägger sig om att fortsätta spela på det sätt hon lärde sig av Erik Moraeus.

 

-     Orsatraditionen har funnits så länge, säger Anna-Lena, det är viktigt att vara rädd om den, så att den får fortsätta att vara sig själv.

 

Urban Lind
0708 407 409