Nominera till Guldmärket
Arrangera en uppspelning

 

Årets uppspelningar för zornmärket genomförs denna vecka i den vackra Ramnaparken i Borås. Vid dagens uppspelningar tilldelades Anton Olausson från Örebro zornmärket i silver, och får därmed rätt att framöver titulera sig riksspelman.

Anton Olausson är från Kumla, men bor numera i Örebro. I Närke finns ett antal andra riksspelmän på säckpipa, men annars är detta ett tämligen ovanligt instrument.

-        Det är många som tycker att det låter väldigt exotiskt när jag är ute och spelar, konstaterar Anton.

Säckpipa är ett instrument som traditionellt har använts i Sverige under lång tid. Den svenska varianten av säckpipa skiljer sig dock från de mer kända skotska säckpiporna, t ex genom att de endast har en bordunpipa. Den svenska säckpipetraditionen var ett tag i det närmaste utdöd, men återupptäcktes och återuppväcktes under 70-talet, och sedan dess är intresset för de svenska säckpiporna stadigt växande.

Anton började spela säckpipa av en slump. Han hade tidigare spelat tvärflöjt. Så råkade han få se ett klipp av storspelmannen och riksspelmannen på säckpipa, Olle Gällmo, på YouTube, och blev oerhört inspirerad. Han skaffade sig då en egen svensk säckpipa, och började genast att öva och upptäcka instrumentet. Att säckpipan har uppenbara begränsningar, såsom att det endast har en oktavs omfång och att det är svårt att variera tonstyrkan, tycker han bara varit utmanande och inspirerande.

Förutom ett fåtal lektioner för några år sedan är han väsentligen självlärd på instrumentet, men har trots det nått en sådan nivå och kvalitet på sitt spel att han nu blivit riksspelman.

-        Det känns jätteroligt och jättebra, säger Anton. Detta är en bekräftelse på att jag gjort rätt och en kvalitetsstämpel.

Text och bild: Urban Lind 0708 407 409
2012-08-11