Nominera till Guldmärket
Arrangera en uppspelning

Kommande uppspelningar

Vill du att Zornmärkesuppspelningarna ska arrangeras nära dig? Spelmansförbund, spelmanslag och folkdanslag kan ansöka om att arrangera de årliga uppspelningarna om sommaren, eller regionala uppspelningar någon annan tid på året. Hör av er till Zornmärkesnämnden för att höra vilka förutsättningarna är, och prata gärna med tidigare års arrangörer för att få en uppfattning om omfattningen. Beslut om plats och arrangör för de årliga uppspelningarna tas normalt i januari året innan.

Upplysningar

Zornmärkesnämndens ordförande

  Se även www.folkdansringen.se/zorn.