Nominera till Guldmärket
Arrangera en uppspelning

Guldmärkesmottagare 2018

Årets guldmärkesmottagare kommer att presenteras på riksspelmansstämman på Delsbo forngård den 1 juli. Varje år utses en eller två mottagare, ofta med lokal anknytning till platsen.

Efter offentliggörandet på scenen kommer en presentation av årets mottagare att publiceras här.

2018 års Zornmärke i guld tilldelas en av Sveriges främste spelmän: Anders Henriksson från Järvsö i Hälsingland. Utmärkelsen delas ut av Zornjuryn inom Svenska Folkdansringen till särskilt framstående traditionsbärare, och är den mest ärofulla utmärkelse en svensk spelman kan få. Utdelningen sker idag i Delsbo i samband med riksspelmansstämman.


Anders Henriksson från Järvsö i Hälsingland har tilldelats Zornmärket i guld med motiveringen ”för mästerligt, stilfullt och traditionsrikt spel av låtar från Hälsingland”. Anders Henriksson tillhör de främsta bland de spelmän som växte upp i Hälsingland under 70-talets folkmusikvåg och är en av de viktigaste företrädarna för landskapets folkmusiktraditioner. Redan som 6-åring besökte han sin första Delsbostämma och som 8-åring spelade han fiol på stämman för första gången.

Läs mer...