Nominera till Guldmärket
Arrangera en uppspelning

Vid onsdagens uppspelningar för Zornmärket, som i år hålls i det natursköna Korrö, erövrade Olof Misgeld från Farsta Zornmärket i silver, och därmed även rätten att kalla sig riksspelman.

Olof Misgeld är lärare på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, där hans främsta uppgift är att undervisa elever på folkmusiklinjen i musikteori. Den teori som lärs ut på folkmusikinstitutionen skiljer sig en del från den övriga skolans. 

- Jag bygger mycket på Sven Ahlbäcks arbete i min undervisning, säger Olof. Han har format mycket teorier kring tonalitet och sväng, till exempel.

Högre studier i folkmusik har kunnat bedrivas i Sverige sedan 70-talet, men det var först 1994 som det inrättades en folkmusiklinje i Stockholm. Numera finns det på flera av landets musikhögskolor.

Själv kom Olof i kontakt med folkmusiken när han tog fiollektioner för Sonja Sahlström i Uppsala, där han växte upp. I tonåren drogs han mot den irländska folkmusiken och lyssnade mycket på Groupa och Hoven Droven, vilket influerade hans spel. Men det var när han kom i kontakt med Sven Ahlbäcks analytiska tänkande och spel som Olof blev riktigt intresserad. 

Olof intresserar sig särskilt för det som kallas mikrotonalitet. För ett ovant öra kan det först upplevas som att man spelar falskt, men om man tränger lite djupare och lyssnar, så märker man att det är konsekvent och avsiktligt, och mera handlar om en annan tonalitet, andra skalor och andra klangvärdar än många av oss är vana vid. Enkelt uttryckt finns det även toner mellan tangenterna på pianot, som man kan spela på.

- Det kan låta lite kärvt när man spelar tillsammans med durspelare, men man lär sig efterhand att ge och ta så att det går att spela ihop, säger Olof.

Utöver sitt jobb på musikhögskolan spelar Olof i Trion Oleman, tillsammans med Emma Johansson och Anette Torsheim, och Trion BLM, med Petter Berndalen och Olle Lindvall, samt tillsammans med sin fru Maria Misgeld. När vi träffar honom under Korröfestivalen, som pågår samtidigt med Zornmärkesuppspelningarna i år, spelar Olof till danskursen.

- Det är roligt att vi har en så vital folkmusikscen i Sverige, där både traditionsbevarande krafter som Zornmärkesnämnden och gränsöverskridande samarbeten mellan folkmusik och andra musikstilar får rum, tycker Olof.

 

Zornmärkesnämnden

Anders Ewaldz

0721 78 76 05