Nominera till Guldmärket

Hittills har det utsetts elva nya riksspelmän under riksspelmansveckan i Delsbo, som avslutas på forngården på söndag. En uppspelningsdag återstår, innan alla märken och diplom kan delas ut under överinseende av landshövding Per Bill. Årets guldmärkesmottagare kommer också att presenteras och höras spela på Delsbostämman, där vi även får höra de nya riksspelmännen spela. En av dessa är Daniel Nyström, musiklärare, dragspelare, durspelare, och numera också riksspelman i Råneå. 

Vid åtta års ålder började Daniel prova att spela på sin farfars femradiga dragspel. Det gick rätt så bra, och snart började han spela dragspel i kommunala musikskolan hemma i Kalix. Till en början var det mest gammeldansmusik, men sedan också dansbandsmusik, och det fortsatte på den vägen med dragspelsklubb i högstadiet och sedan på folkhögskola i Kalix. På musikhögskolan i Piteå studerade Daniel till tvåämneslärare och han fick sedan jobb i Råneå. 

För några år sedan drog skolan där Daniel arbetar igång projektet "Råneå förr", som innefattade tillbakablickar på Råneås historia ur olika aspekter. Som musiklärare fick Daniel i uppdrag att undersöka vad för musik som spelades. Under det arbetet hittade han skivan "Dans på Sörsidan" med Börje Zettervall på durspel, och blev väldigt fascinerad. Daniel hade flyttat till en gård, just på sörsidan i Råneå, och det skulle senare visa sig att en gammal dansbana hade legat på markerna till gården. Kanske hade Börje själv spelat till dans på hans gård. 

Hursomhelst letade Daniel upp ett durspel på Blocket och började lära sig själv. Dragspel behärskade han ju redan, men medan tonerna på dragspelet är desamma när man drar ut bälgen som när man trycker ihop den igen, är det annorlunda med durspelet. Sedan behövde han lyssna sig till hur Börje spelade på skivan för att få fram den rätta karaktären på låtarna. Ett år senare åkte han till zornmärkesuppspelningarna i Mora, där han träffade Torbjörn Olofsson, som blev riksspelman igår, och som var ute i samma ärende.

- Torbjörn var den förste durspelare som hörde mig spela durspel, skrattar Daniel, som nu spelar med Lule spelmansgille.

Med zornmärket och titeln som riksspelman i ryggen vill Daniel gärna sprida musiken och få fler unga att spela durspel. Han har redan haft igång en skolklass att spela rånelåtar i ensemble med tramporgel, gitarr och durspel.

Zornmärkesnämnden
Anders Ewaldz
0704 56 21 66