Nominera till Guldmärket

Zornmärkesuppspelningarna pågår för fullt i Delsbo på Svanbacken Strandhotell. Resultatet vid dagens uppspelning (torsdag) blev två silvermärken, två bronsmärken och tre diplom. Dessa delas ut på riksspelmanstämman på Delsbostämman i Delsbo söndag den 1 juli klockan 14.30

Håkan Hellblom, Näsviken, spelade upp på tvåradigt durspel med låtar från Jämtland för Zornmärkesjuryn i dag (torsdag). Han belönades med silvermärket och kan nu titulera sig riksspelman. Håkan spelar främst traditionell folkmusik från Jämtland men spelar gärna också låtar från andra områden.

Håkan startade sitt spelande på fiol vid nio års ålder i kommunala musikskolan. Det började med klassisk musik men Håkan ville spela folkmusik och efter övertalning av läraren så blev det mer och mer folkmusik. Som 13-14 åring träffade Håkan JP Nyströms i ett kök och insåg att det var durspel som han ville spela. Sagt och gjort moppen såldes och durspel köptes.

När Håkan var arbetslös och bodde hemma i början på 90-talet, spelade och tränade han 8 timmar om dagen på durspelet vilket har gjort stor nytta i hans spelande. Därefter flyttade han till Linköping för utbildning på universitetet och där spelade han flittitt tillsamman med Björn Ek på sin lediga tid.

Durspelet som Håkan använde i dag vid uppspelningen är från 1920-talet. Håkans farfar köpte detta durspel när han var 12 år och använde spelet på fritiden när han jobbade i skogen.

I dag fördelar Håkan sin tid mellan familj, arbete och durspel. En stor del av Håkans liv är durspel. Han bygger och reparerar durspel, dragspel i sin privata dragspelsverkstad och spelar enradigt, tvåradigt och treradigt durspel.

Håkan har hittat flera låtar från bolagsmusiken som spelades på jordbruk och skogsarbete mm t.ex. som efter Knut Nolervik. Han har haft flera förebilder under åren men Bror Dahlberg har varit och är en viktig mentor.

Mycket spel till polska och gammaldans har det blivit genom åren. Repertoaren är i huvudsak låtar från Jämtland men spelar också låtar från många andra områden.

Zornmärket har till syfte att medverka till att vidmakthålla och öka intresset för den svenska folkmusiken. Det betyder bland annat att nya generationer skall stimuleras till att på ett traditionsbevarande sätt föra vidare och skapa förståelse för den musik och de spelstilar vi ärvt från äldre tiders spelmän.

Zornmärkesnämnden

Ulf H Svensson
070-3300138