Nominera till Guldmärket

Zornmärkesuppspelningarna pågår för fullt i Delsbo på Svanbacken Strandhotell. Resultatet vid dagens uppspelning (fredag) blev två silvermärken, fem bronsmärken och tre diplom. Dessa delas ut på riksspelmanstämman på Delsbostämman i Delsbo söndag den 1 juli klockan 14.30

Isak Eriksson från Älandsbro i Härnösands kommun, spelade upp med låtar från Ångermanland på fiol för Zornmärkesjuryn i dag (fredag). Han belönades med silvermärket och kan nu titulera sig riksspelman.

Isak är född, uppvuxen och bor i Älandsbro (Innerfälle). 2011 tyckte mamma Birgitta att jag borde göra något mer på fritiden t.ex. prova någon sport eller instrument. Isac valde att börja testa att spela fiol. Sagt och gjort och nu efter sju år står han här med ett silvermärke.

Han går på kommunal musikskola i Härnösand och hans musiklärare Magnus Eriksson ger Isak stort utrymme att spela folkmusik.

Isak har ett stort intresse för ämnet historia. Därför är låtarnas musikaliska historia viktig för honom. Han har fascinerats av musiken från grannbyn Rö och Rönnlunds låtskatt och den lokala musiktraditionen.

Flera förebilder är inte i livet längre men deras musik finns bevarad och används av Isak. En förebild är Knut Buen från Telemark i Norge.

Zornmärket har till syfte att medverka till att vidmakthålla och öka intresset för den svenska folkmusiken. Det betyder bland annat att nya generationer skall stimuleras till att på ett traditionsbevarande sätt föra vidare och skapa förståelse för den musik och de spelstilar vi ärvt från äldre tiders spelmän.

Zornmärkesnämnden
Ulf H Svensson
070-3300138