Nominera till Guldmärket

Zornmärkesuppspelningarna pågår för fullt i Delsbo på Svanbacken Strandhotell. Resultatet vid dagens uppspelning (onsdag) blev fyra silvermärken, ett bronsmärke och fem diplom. Dessa delas ut på riksspelmanstämman på Delsbostämman i Delsbo söndag den 1 juli klockan 14.30

Johan Lång från Uppsala, spelade upp med Upplandslåtar på nyckelharpa för Zornmärkesjuryn i dag (onsdag). Han belönades med silvermärket och kan nu titulera sig riksspelman.

Johan är född, uppvuxen och bor i Uppsala. Efter att ha spelat fiol sedan barnsben började han spela nyckelharpa vid 16 års ålder år 2010. Intresset för nyckelharpspel väcktes på riktigt under ett år på Eric Sahlström Institutet i Tobo. Vilket Johan har vidareutvecklat på Gotlands Folkhögskola i Hemse och på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

På senare år har Johan mer och mer intresserat sig för den äldre uppländska nyckelharpsmusiken och hur man på dagens treradiga nyckelharpor tar var på dess stilform.

Johan är bland annat med i folkmusiktrion -Tagelfar- som spelar Gammal musik i nytt väder & Ny musik i gamla kläder. De spelar folkmusik som de vill ha den.

Zornmärket har till syfte att medverka till att vidmakthålla och öka intresset för den svenska folkmusiken. Det betyder bland annat att nya generationer skall stimuleras till att på ett traditionsbevarande sätt föra vidare och skapa förståelse för den musik och de spelstilar vi ärvt från äldre tiders spelmän. 

Zornmärkesnämnden
Ulf H Svensson
070-3300138