Nominera till Guldmärket
Arrangera en uppspelning

Kjell-Erik Eriksson, Frösön, spelade idag, onsdag, upp för Zornjuryn i samband med Korröfestivalen. Han belönades med silvermärket och kan nu titulera sig riksspelman.

Denne riksspelman är uppuxen i en musikalisk familj i den jämtländska byn Kaxås i Offerdals socken. Han började spela fiol redan som barn, följde sin pappa på spelmansstämmor och fick via spelmännen i Offerdal lära sig den där ännu levande Lapp-Nils-traditionen. Folkmusikintresset har länge varit stort hos Kjell-Erik. I en vän-bok från mellanstadiet skrev han att han ville bli riksspelman när han blev vuxen och det målet är alltså uppfyllt nu.

Kjell-Erik har studerat folkmusik vid Malungs folkhögskola och utöver sitt eget spelande har han lagt ner mycket arbete på att leta fram och dokumentera den äldre musik som finns i hemtrakten, bland annat låtar efter spelmännen Olle och Ante Falk. Visarkivets chef Dan Lundberg beskriver Kjell-Erik som deras ambassadör i Jämtland, då han genom sin förankring i bygden får tillgång till musikaliskt material som han vidarebefordrar till Visarkivet.

Som medlem i folkmusikgruppen Triakel och folkrockbandet Hoven Droven har han turnerat över hela världen. Han undervisar också vid folkmusikutbildningen på Birka folkhögskola utanför Östersund.

Zornmärket har till syfte att medverka till att vidmakthålla och öka intresset för den svenska folkmusiken. Det betyder bland annat att nya generationer skall stimuleras till att på ett traditionsbevarande sätt föra vidare och skapa förståelse för den musik och de spelstilar vi ärvt från äldre tiders spelmän. 

Utdelning av märken och diplom sker vid Riksspelmansstämman i Korrö lördag 25 juli klockan 16.00.

Zornmärkesnämnden

Annette Gabrielsson

070 33 00 138