Nominera till Guldmärket
Arrangera en uppspelning

Årets Zornmärkesuppspelningar hålls på Eric Sahlström Institutet i Tobo, Uppland, och lockar deltagare från många hörn i Sverige, och även några tillresta från USA och Tyskland. Det skiljer mer än 70 år mellan den yngsta och den äldsta deltagaren. I år spelar 38 kvinnor och 58 män upp för Zornjuryn som består av Wille Grindsäter från Delsbo, Cajsa Ekstav från Uppsala, Tony Wrethling från Sandviken och Peter Pedersen från Västervik.

 

Med sina 89 år är Karin Tagbring från Uppsala den äldsta debutanten i uppspelningarnas historia, som sträcker sig tillbaka till 1933. Åtminstone om man ska tro protokollen från alla års uppspelningar som Tommy Sjöberg på Svenskt Visarkiv letat fram och sammanställt. Karin visar på ett underbart sätt att det aldrig är för sent att börja med någonting nytt. Fast spelat munspel, det har hon gjort förut, för Zornmärket belönade hennes spel med ett bronsmärke.

Årets yngsta deltagare är 17 år, men man kan spela upp för Zornjuryn första gången det år man fyller 16. För några blir det en trevlig resa där man träffar uppspelskamrater år från år. För andra kan det gå tjugo år mellan uppspelningarna, och för några få blir det silver direkt. Då kan man inte komma tillbaka och spela upp, men de som håller på enträget och länge med att främja folkmusiken kan belönas med Zornmärket i guld. Varje år brukar en eller två personer som är "synnerligen framträdande traditionsbärare" utses av zornjuryn.

På lördag kl. 13 hålls riksspelmansstämman i Österbybruk. Då kommer alla utmärkelser att delas ut, och vi får höra de nya riksspelmännen. Dessutom avslöjas vem eller vilka som får årets Zornmärke i guld.

Text och Bild: Anders Ewaldz 0721 78 76 05