Nominera till Guldmärket
Arrangera en uppspelning

Riksspelman Daniel Petterson, som han numera kan titulera sig, är den förste som spelar upp västerbottnisk musik för zornjuryn på någon av de äldre modellerna av nyckelharpa. Sten Weibring från Vilhelmina spelade visserligen på bland annat silverbasharpa vid uppspelningarna på Frostavallen 1936, men det är inte känt vilken låttradition han spelade på harpan.

Daniel är uppväxt med en dragspelande pappa och i hemmet fanns det både piano och nyckelharpa. Daniel provade på båda instrumenten, men upptäckte att han fick mer uppmärksamhet när han spelade på harpan. Så det blev alltmer harpa, även om det innebar långa resor in till Umeå för att ta lektioner för Torbjörn Näsbom. Under sin uppväxt har han också hunnit träffa flera av traktens traditionsbärare, som Elsa Siljebo, bröderna Wiklund och Eugenia Norén.

I Frankrike finns det gamla traditioner på vevlira, men intresset för det besläktade instrumentet nyckelharpa har vuxit. Vid ett av sina besök därnere träffade Daniel Maria Jonsson, som numera är bosatt i Dalarna, men som också spelar i västerbottentradition. Tillsammans har de sedan inventerat notböcker på Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM) och samlat material från  tre notböcker från mitten och slutet av 1800-talet, som de gjort nothäften med stämmor till och spelat in på skiva.

- Det finns dokumenterat att musiken i de här notböckerna är från 1700-talet och att den spelats häromkring, säger Daniel. 

Samspelet mellan dansare och spelmän är något som Daniel har varit med och utforskat i ett projekt där man försökt rekonsruera en dans efter dansbeskrivningar nedtecknade av Kicki Djerf på 70-talet. Man provade sig  fram tillsammans med nedtecknad musik och kom fram till en polska som man kallar Slängpolska från Västerbotten. Sedan genomfördes kurser för att lära ut dansen till andra.

- Det är rätt häftigt att se att, när jag är ute och spelar låtar som vi använt på kurserna, så är det flera som dansar den dans vi varit med att ta fram. Samtidigt utvecklar de dansen, vilket gör den mer levande.

Zornmärkesuppspelningarna pågår på musikskolan i Umeå fram till fredag. På lördag är det riksspelmansstämma på Gammlia, och då hoppas vi få höra alla nya riksspelmän som utses under veckan.

Anders Ewaldz
0721 78 76 05